top of page


DEKOR in Sebastjan Vrhovnik

PACEM!
Pesmi za mir

Zborovski a cappella program PACEM! pod vodstvom dirigenta Sebastjana Vrhovnika je neposreden glasbeni odziv na dogodke nemirnega in negotovega leta 2022. Trenutku olajšanja, v katerem se je zdelo, da so najhujši valovi epidemije koronavirusa Covid-19 in izolacije za nami, in upanju, da bodo šle stvari zatem na bolje, je sledila nova groza: vojna med Rusijo in Ukrajino. Dogodki preteklih let so neusmiljeno razgalili krhkost »normalnega«, ki smo ga jemali za samoumevnega, a je pravzaprav velik privilegij. Vrednote, kot so mir, domovina, svoboda in povezovanje v skupnost, prežemajo raznolik program, ki v svoji najširši različici obsega skladbe od nemškega baroka do novitet sodobnih skladateljev. Tako prošnja za mir, ki prežema Schützevo uglasbitev psalma Verleih uns Frieden, najde svoj odmev v stoletja kasnejših opisih vojne in kriku po miru, v katerem je besedilo Alme Karlin mojstrsko uglasbila Katarina Pustinek Rakar. Naj bo v meditativni vokalizi, kakršna je Silent Prayer ukrajinskega skladatelja Mihaila Šuha, molitvi za mir in ljubezen k »Bogu vseh narodov« v This Is My Song, priredbi teme iz slovite Sibeliusove Finlandie, ali pa v opevanju povezovalne moči glasbe v skladbi Earth Song, ki je nastala izpod peresa sodobnega ameriškega skladatelja Franka Tichellija: prošnja za svet, v katerem bi živeli in ustvarjali v miru, je univerzalna in nas združuje. Glasba sama, ki vse to izraža, nas povezuje med seboj, pa tudi z občinstvom: v noviteti Tilna Slakana Da pacem, Domine se naši pesmi za mir glasbeno lahko pridružijo tudi poslušalci.


Foto: Janez Eržen

bottom of page