top of page

 

DEKOR in Kristina Bogataj

BELE NOČI

Med domovino in domom – razlike in podobnosti v naravi in človeku

Dirigentka Kristina Bogataj, drugonagrajena na zadnjem državnem tekmovanju za slovenske zborovodje Zvok mojih rok, bo z izborom slovenskih in finskih zborovskih del, poimenovanim Bele noči, s KZ DEKOR ustvarjala večplastno svojevrstno sožitje med finskim in slovenskim, povezovala nasprotja: letni časi, romantično in sodobno skladateljstvo, tujina in domovina, selitev in udomačevanje, veselje do življenja in minevanje, umetno in ljudsko. Koncert bo poleg primerjanja zvočnosti in skladateljskih odlik izbranih zborovskih skladb tako različnih dežel, oddaljenosti in zanimivosti jezikov ponudil možnost vživeti se v skladbe in podoživeti njihovo vsebinsko rdečo nit – življenjski krog človeka-selivca in večnega iskalca, ki hrepeni, da mu vsakršno tuje (vsaj malo) postane domače, da se temna noč s svojimi strahovi in zastrtimi upanji (vsaj malo) razjasni. Program iz na prvi pogled osebnega tako prehaja v občečloveškega in vedno aktualnega.

Bele noči

"Delo s Komornim zborom Dekor me je našlo po srečnem naključju prek tekmovanja Zvok mojih rok leta 2022 v Mariboru. Od vsega začetka je bilo razvidno, da ti izkušeni pevci – umetniki skupaj pojejo zaradi močne želje po ukvarjanju z zborovsko glasbo na najvišjem možnem kakovostnem nivoju, želje po dobro opravljenem delu in izkušanju novega v krogu svojih dragih pevskih prijateljev. V svoje sposobnosti tudi utemeljeno zaupajo na podlagi svojih bogatih zborovskih izkušenj in znanja.

 

Komunikacija in organizacija vaj ter koncertov med Finsko in Slovenijo je bila učinkovita in mirna navkljub mnogim predvidenim in nepredvidenim izzivom. Poleg dela iznajdljivih in sposobnih ljudi v odboru, DEKORovo suvereno in čustveno poustvarjanje na odru ne bi bilo možno brez odlične predhodne priprave vseh pevcev, prisotnosti na dolgih vajah med vikendi, želje po razumevanju repertoarja, razumevanju dirigentske muzikalne ideje in geste, poguma v lastnem glasbenem izrazu in zaupanja v svoje pevske kolege. Vse to je mogoče le, ko je ansambel na vseh nivojih tako dozorel, da se lahko samozavestno loteva največjih zborovskih izzivov, hkrati pa dirigentom dopušča delo na njihov enkratni človeški način, z vsem mesom, krvjo in raznolikostjo osebnosti, brez potrebe po včasih sterilni profesionalnosti. Zame, umetnico, živečo v tujini, je to vsekakor eden najboljših, navdihujočih in posebnih slovenskih vokalnih ansamblov, ki predstavlja tudi svetel zgled in pogled v prihodnost slovenske zborovske scene."

Kristina Bogataj

Foto: Darja Štravs Tisu, Jana Jocif

bottom of page