top of page

DEKOR
KOMORNI ZBOR

dekor_2023
Watercolor Wash Transparent

»Od vsega začetka je bilo razvidno, da ti izkušeni pevci – umetniki skupaj pojejo zaradi močne želje po ukvarjanju z zborovsko glasbo na najvišjem možnem kakovostnem nivoju, želje po dobro opravljenem delu in izkušanju novega v krogu svojih dragih pevskih prijateljev. V svoje sposobnosti tudi utemeljeno zaupajo na podlagi svojih bogatih zborovskih izkušenj in znanja. Zame, umetnico, živečo v tujini, je to vsekakor eden najboljših, navdihujočih in posebnih slovenskih vokalnih ansamblov, ki predstavlja tudi svetel zgled in pogled v prihodnost slovenske zborovske scene..«

Kristina Bogataj

Faded Sandpaper

»Projekt Veselite se, vsi narodi zemlje smo začeli snovati pred začetkom epidemije, ki je močno ohromila socializacijo in kulturno udejstvovanje. Dano nam je bilo doživeti, kaj pomeni pomanjkanje umetnosti v vsakdanu, in jasno je postalo, da je najpomembnejše to, da smo lahko skupaj in da lahko glasbo in harmonije (so)ustvarjamo. Zelo sem hvaležen za izkušnjo, ki ni bila lahka, a je zato toliko bolj dragocena.«

Aco Aleksander Bišćević

Grungy Paper

»Izkušnja s Komornim zborom DEKOR predstavlja pomemben mejnik na moji službeni in življenjski poti. Delo z njegovimi pevci in pevkami mi je pomagalo razviti zrel glasbeni značaj, ki me še danes zaznamuje. Njihovo znanje, ambiciozen pristop in dolgoletne izkušnje so mi odprli okno v najkakovostnejše zborovstvo in me v bistvu izzvali, da nase in na svoj poklic pogledam z drugačnega, izvirnega zornega kota. Z njimi in ob njih sem stopila na umetniško pot, ki me je pripeljala daleč. Iskreno sem hvaležna pevcem in odboru, upajoč, da bomo kmalu še skupaj ustvarjali.«

Petra Grassi

Watercolor Wash Transparent

»Od prve vaje sem čutil tako intenzivno navdušenje kot tudi velika pričakovanja do mene kot zborovodje. Na ta način je bila zame osebno ustvarjena čudovita atmosfera, saj rad delujem v okolju, kjer si pevci resnično želijo dati od sebe 110 odstotkov za dosego končnega rezultata. Zaradi močnega zborovskega zaledja so ti pevci zelo ambiciozni in čutijo, da zbor zasluži njihov maksimalni vložek. Pripravljeni so storiti, karkoli se od njih zahteva, in med koncertom sem resnično lahko začutil njihovo predanost ter stremljenje h kakovosti zvoka in intenzivnosti interpretacije.«

Dani Juris

bottom of page